IELTS Writing Flexi

Luyện Viết IELTS tại nhà cực thuận tiện: Học với phần mềm & bài giảng qua mạng kết hợp thực hành đầy đủ các dạng bài, giúp thí sinh viết đạt từ 6.5 IELTS trở lên. Phương pháp hiện đại & ứng dụng công nghệ giáo dục thông minh.

Phù hợp với học viên đã học qua một vài khóa IELTS từ 06 tháng trở lên