Hướng dẫn học IELTS theo phương pháp hiện đại

Trước khi bắt đầu học, vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn học IELTS theo phương pháp tiên tiến (Bấm vào đường link trên). Tương ứng mỗi kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết, nên áp dụng các hướng dẫn cụ thể để đạt kết quả cao nhất.

2. Học kỹ năng Nói (Speaking)

Phương pháp học Nói (Speaking)

  • Bước 1: Tham khảo kỹ bài học trong tài liệu Nói. Làm bài tập và luyện nói các câu trong bài tập với tốc độ cực nhanh hết sức. Nên tra phát âm những từ khó hoặc nghi ngờ phát âm sai trước khi luyện nói tốc độ.

   

  • Bước 2: Xem video hoặc nghe băng ghi âm bài thi – bài tập nói trên khóa học online. Thực hành / trả lời theo hướng dẫn, bắt chước ngữ điệu, tốc độ nói và cách triển khai ý – mở rộng câu trả lời theo video / băng.

   

  • Bước 3: Ghi chú các mẫu câu, lời khuyên (tips) nhằm đạt tiêu chí bài nói. Kiểm tra lại đáp án trong tài liệu in. Luyện tập lại trước khi tới lớp.

   

  • Bước 4: Đến lớp, cập nhật đáp án và luyện tập-được thầy sửa. Luyện nói - Tương tác với bạn.

Về nhà, nhớ thực hành thêm (và sử dụng phần mềm tốc độ EasyPrompter trên khóa học online) để củng cố kỹ năng nói.