1. CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ & MIỄN GIẢM

TÊN KHÓA HỌC HỌC PHÍ
IELTS Starter / Basic (4.0 – 5.0) 1.500.000 đ / 2 tháng
IELTS Master (5.5 -6.0) 1.500.000 đ / 2 tháng
IELTS Proficiency (6.0-7.0) 1.500.000 đ / 2 tháng

Viết IELTS Standard (Đạt 6.0 – trên 7.0)

1.500.000 đ / 2 tháng

Viết IELTS Flexi (Tại nhà) (6.5 – trên 7.0)

1.500.000 đ / 2 tháng

   

HOT: GIẢM ĐẾN 300.000 Đ / KHÓA 2 THÁNG

  • Đăng ký online được giảm 100.000đ / khóa.
  • Giảm thêm 100.000đ / khóa cho học viên / sinh viên khi đóng học phí
  • Giảm thêm tiếp 100.000đ / khóa cho học viên Pro-Learners (Học viên cam kết không rút học phí giữa chừng)

ĐỊNH NGHĨA: Học viên Pro-Learner là những bạn xác định học IELTS chính thức và không có ý định rút học phí sau 03 buổi học đầu – Được giảm thêm 100.000 đ; Học viên Popular-Learner: là những bạn chưa chắc chắn sẽ học hết khóa học và có thể xin đổi lớp hoặc xin rút học phí giữa chừng – Không được giảm học phí.

   

2. CHÚ Ý QUY ĐỊNH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ CHO HỌC VIÊN POPULAR-LEARNERS

Học viên Popular Learners (Có thể xin rút học phí giữa khóa học; Không được giảm học phí ban đầu), được hoàn trả như sau:

Số buổi học

Học phí được hoàn trả

Sau buổi học đầu tiên (01 buổi học)

75% học phí toàn khóa học

Sau buổi học thứ hai (02 buổi học)

60% học phí toàn khóa học

Sau buổi học thứ ba (03 buổi học)

50% học phí toàn khóa học

Từ buổi học thứ tư (04 buổi học trở đi)

Không hoàn trả học phí vì bất cứ lý do gì.

Học viên Pro-Learners (Cam kết học trọn khóa và được giảm học phí nhiều hơn so với học viên Popular-Learner): Không được hoàn trả vì bất cứ lý do gì.

Lớp uy tín & chất lượng cao. Không có chỗ cho học thử

ĐT: 0914 044 506; Email: hoquangha@gmail.com ; Chi tiết trên website: https://anhvanthayha.com

Last modified: Friday, 21 February 2020, 10:09 PM