Bấm vào giữa câu hỏi để được giải đáp

   

Bạn nào chưa từng học IELTS thì nên đăng ký học Khóa IELTS Starter hoặc Basic. Lớp này phù hợp cho các bạn học tiếng Anh từ phổ thông (đến lớp 10 là theo học IELTS được). Khóa Starter / Basic làm nền tảng để bạn học lên nữa, bao quát đầy đủ 04 kỹ năng. Bạn có thể theo dõi lịch học, học phí, đăng ký bằng cách điền vào Phiếu Đăng ký online và các thông tin cần thiết khác được cập nhật trên website của thầy: https://anhvanthayha.com
Nếu chưa từng học IELTS bao giờ, các bạn nên bắt đầu với Khóa IELTS Starter hoặc Basic để làm nền tảng học lên nữa và không bỏ qua các dạng bài thi nào của IELTS. Với điểm TOEIC 600 đến 700, các có nền tảng tốt để học theo định dạng IELTS.
Định kỳ thầy sẽ phản hồi các bạn đăng ký, kèm theo Hướng dẫn + Thông báo ngày giờ nộp học phí. Do đó, nhiều bạn tranh thủ đến nộp học phí ngay khi nhận được Thông báo ngày giờ nộp học phí nên có chỗ chính thức.
Việc đăng ký online là để hưởng chính sách giảm học phí và cung cấp thông tin để thầy cập nhật tình hình, giúp các bạn tiết kiệm thời gian đi lại; đồng thời cùng lúc nhiều bạn đến đóng học phí nhưng bạn nào đăng ký trước thì ưu tiên trước… . Nếu chỉ Đăng ký trước online, thì không có nghĩa là bạn luôn có chỗ chính thức do nhu cầu học đông hơn khả năng tiếp nhận của lớp.
Rất tiếc là không, vì lớp quá đông sẽ không đảm bảo chất lượng. Chắc bạn cũng đồng ý với quan điểm: Chất lượng là trên hết.
Thông thường, bạn có thể chờ khoảng từ 02 đến 04 tháng. Bạn có thể cập nhật lịch học trên website của thầy: https://anhvanthayha.com
Học sinh cũ được ưu tiên miễn giảm học phí mà không cần đăng ký trước qua mạng khi học tiếp. Tuy nhiên, nếu nộp học phí sau các bạn khác thì cũng phải chờ sau từ 02 tháng nữa để học lớp tiếp theo + vẫn phải đăng ký cho khóa tiếp theo.
Nếu em mới bắt đầu học IELTS hoặc chưa học qua các khóa IELTS Basic thì khoan học khóa luyện Viết vì chưa đủ kiến thức nền để viết được theo chuẩn IELTS. Khóa luyện Viết thường dành cho các bạn đã học xong khóa IELTS Basic trở lên. Khóa Viết IELTS phù hợp nhất với các bạn dự định thi IELTS trong vòng 3-4 tháng và đã học tối thiểu 02 khóa IELTS 4 kỹ năng.
   
Các khóa luyện Viết IELTS cần học viên đã học ít nhất 4-6 tháng IELTS hoặc học qua lớp IELTS Basic.
Do vậy, nếu em thầy trình độ tiếng Anh của mình chưa tốt lắm thì nên học qua 1- 2 khóa IELTS đầy đủ 04 kỹ năng của thầy (khoảng 02 - 04 tháng), sau đó học lên khóa Viết thì tốt hơn. Ngoài ra, nếu em chưa cần thi ngay thì cứ học các khóa 04 kỹ năng trước đã, khi nào gần thi (Khoảng 4 tháng trước ngày thi) thì học các khóa Viết IELTS là ổn nhất.
Last modified: Friday, 21 February 2020, 9:19 PM