THÔNG TIN ĐĂNG KÝ - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI IELTS

1. Địa điểm và Thời gian thi IELTS tại Đà Nẵng. Bấm vào ĐÂY

2. Thông tin cần biết về Kỳ thi và Định dạng thi IELT. Bấm vào ĐÂY

3. Thông tin cần biết cho thí sinh chuẩn bị thi IELTS (Essential Information for IELTS Test Takers)