Hướng dẫn chuyển khoản học phí (Internet Banking)

Thông tin Chuyển khoản học phí lớp IELTS - Thầy Hà

Nên đóng học phí sớm để đảm bảo xuất học, Quý vị PH / Học viên có thể chuyển khoản theo thông tin dưới đây:

  • Chủ tài khoản: HỒ QUẢNG HÀ              

  • Bank Account / Số tài khoản: 5601 00 000 97749

  • Bank name / Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV)

  • Branch / Chi nhánh:  Hải Vân (BIDV), Đà Nẵng          

  • Nội dung chuyển khoản: (Họ Tên) (Số ĐT) đăng ký và đóng học phí lớp IELTS - Cấp độ (Starter / Basic / Master / Proficiency).

 

Ví dụ: Nguyen Van A 0914 000 999 dang ky va dong hoc phi lop IELTS Starter 

(Nên gõ không dấu)

GHI CHÚ:

- Cấp độ IELTS Starter tương đương Band 3.5 - 4.0 (Dành cho các bạn mới học hoặc muốn củng cố từ căn bản lên).

- Cấp độ IELTS Basic tương đương Band 4.0 - 4.5 (Dành cho các bạn đã từng học IELTS trước đây từ 4 tháng trở lên).

- Cấp độ IELTS Master tương đương Band 5.0 - 6.0 (Dành cho các bạn đã từng thi được 4.5 - 5.0 muốn nâng điểm).

- Cấp độ IELTS Proficiency tương đương Band 6.0 - 7.0+ (Dành cho các bạn đã từng thi được 5.5 - 6.0 muốn nâng điểm).

- Cấp độ IELTS Writing Flexi (Dành cho các bạn đã từng thi được ít nhất 5.5 và muốn nâng điểm Viết lên trên 6.5).

ĐIỂM SỐ BÊN TRÊN LÀ ĐIỂM ĐẦU RA SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA HỌC.

Cám ơn Quý vị và các bạn.