LỊCH KHAI GIẢNG IELTS KHÓA 2 NĂM 2020

Giảm: 100.000đ điền Phiếu online + 200.000đ cho HS & sinh viên. Có bài giảng tận nhà; Phần mềm IELTS 24/7.

*************************************************

Mời đăng ký theo lịch Khóa 2 – 2020 bên dưới.

Yên tâm học trong thời chống dịch COVID-19 với công nghệ Smart
(Học tại nhà + Tương tác trực tiếp với Thầy như đang tại lớp)

LỚP / XUẤT HỌC

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (chỉ từ 600K/tháng)

IELTS Starter (4.0-4.5). Smart 1

(Smart = Học tương tác với Thầy trực tuyến y như đến lớp)

17g30 – 19g00 thứ Hai – Sáu


18 / 05 / 2020


(Giảm tới 300 nghìn đ. Hãy điền vào Phiếu đăng ký online). Bấm vào ĐÂY

IELTS Starter (4.0-4.5). Smart 2

19g30 – 21g00 thứ Ba – Năm

19 / 05 / 2020

(Giảm tới 300 nghìn đ. Hãy điền vào Phiếu đăng ký online). Bấm vào ĐÂY

IELTS Starter (4.0-4.5). InClass

(InClass = Học tại lớp)

CHỜ HẾT COVID-19


Đăng ký lớp Smart để học ngay


1.500.000 đ / 2 tháng

(Giảm tới 300 nghìn đ. Hãy điền vào Phiếu đăng ký online). Bấm vào ĐÂY

IELTS Master (5.0-6.0+) Smart 1


17g30 – 19g00 thứ Ba – Năm


19 / 05 / 2020


1.500.000 đ / 2 tháng

(Giảm tới 300 nghìn đ. Hãy điền vào Phiếu đăng ký online). Bấm vào ĐÂY

IELTS Master (5.0-6.0+) Smart 2


19g30 – 21g00 thứ Hai – Sáu


18 / 05 / 2020


1.500.000 đ / 2 tháng

(Giảm tới 300 nghìn đ. Hãy điền vào Phiếu đăng ký online). Bấm vào ĐÂY

Viết IELTS Standard (Đạt 6.0 – 7.0+)

Luyện tất cả dạng Writing IELTS chỉ trong 02 tháng.

08g00 – 11g00 sáng thứ Bảy

04 tiết / buổi

23 / 05 / 2020


1.500.000 đ / 2 tháng

(Giảm tới 300 nghìn đ. Hãy điền vào Phiếu đăng ký online). Bấm vào ĐÂY

Viết IELTS Flexi (Tại nhà) (6.5 – 7.0+)

Đối tượng:

Tại Đà Nẵng + Đã học IELTS từ 6 tháng hoặc Viết IELTS Standard.

Linh động tại nhà


Bất cứ lúc nào (24/7)


Chỉ 1.500.000 đ / khóa đến 03 tháng

Xem chi tiết tại ĐÂY

*************************************************

Bạn có điều cần hỏi hoặc thắc mắc, bấm vào ĐÂY

hoặc Liên hệ trực tiếp. ĐT: 0914 044 506Email: hoquangha@gmail.com